1.Vispārīgie noteikumi

 Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA "TCS" (turpmāk tekstā – www.listespasaule.lv), (vienotais reģ.nr. 40103112719, adrese – Latgales iela 250, Rīga, LV-1063) piedāvāto preču iegādes noteikumus.

1.1.  Apmeklējot interneta vietni www.listespasaule.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

1.2. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.listespasaule.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

1.3. Informējam, ka SIA „TCS” interneta vietnē www.listespasaule.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.listespasaule.lv lietošanas laikā.

1.4.  SIA „TCS” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.listespasaule.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.listespasaule.lv.

1.5.  Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.listespasaule.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad neizmantojāt šo interneta vietni.

1.6. Interneta vietnes www.listespasaule.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „TCS” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.listespasaule.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

1.7. www.listespasaule.lv visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.


2. Preču pasūtīšana un samaksas kārtība 

2.1. Pircējs var iegādāties preces Interneta veikalā, izveidojot profilu vai pasūtot preci “Kā viesis”.

2.2  www.listespasaule.lv noteiktā preču pasūtīšanas kārtība dod Pircējam iespēju pārbaudīt un labot izveidotā pasūtījuma (preču groziņa) kļūdas, pirms iesniegt galējo preču pasūtījumu Pārdevējam.

2.3.  www.listespasaule.lv patur tiesības, pēc saviem ieskatiem, noteikt minimālo preču pasūtījumu groziņa lielumu, t.i. minimālo summu, kuru sasniedzot, tiks apstrādāts Pircēja pasūtījums.Tādā gadījumā minimālā pasūtījuma summa būs norādīta Interneta veikalā.

2.4. Tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts brīdī, kad Pircējs,Interneta veikalā izveidojis un apstiprinājis preču pasūtījumu (groziņu), norādījis nepieciešamo informāciju pasūtījuma formā, apstiprinājis Noteikumus un izvēlējies apmaksas veidu, nospiež podziņu "Apstiprināt pasūtījumu".

2.5. Pircējs, izveidojot savu kontu, tajā var redzēt savu Interneta veikala pirkumu vēsturi.

2.6. www.listespasaule.lv visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

2.7. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur www.listespasaule.lv mājas lapu,izvēlās pasūtāmo preču veidu,lielumu, daudzumu vai krāsu. Turpmāk, ja pircējs izvēlās apmaksāt pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu, SIA ”TCS” sagatavo un izsūta rēķinu uz norādīto Pircēja ē-pastu.

2.8. Apmaksāt pasūtījumu var ar bankas pārskaitījumu, ka arī ar bankas karti vai skaidrā naudā saņemot preci veikalā.
2.9. Apmaksājot rēķinu ar pārskaitījumu, Pircējam ir jānorāda pasūtījuma numuru vai f/rēķina numuru.

2.10. Aktuālie preču piegādes/saņemšanas veidi un preču piegādes izmaksas tiek publicētas sadaļā "Piegāde".

2.11. Pasūtot preces, Pircējam ir jānorāda preču saņemšanas vieta.

2.12 .Saņemot preces, Pircējam ir jāpārbauda preces stāvoklis.

2.13.  Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad www.listespasaule.lv paziņo, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.

3. Atteikuma tiesības 

3.1.  Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta . daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai..Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.  Ka arī  Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. www.listespasaule.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta vai nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ , lūdzam sazināties ar mums caur e-pastu : [email protected], lai saņemt Atteikuma veidlapu norādot sava pasūtījuma numuru un datumu, vai pa tālruni:

+371 26585707, 67800379. 

3.2. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod preces pārdevējam . Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas izmaksas.

3.3.  Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas. PTAL 1pants. 3 daļa. "patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos....."

4. Garantija

4.1. Ja preci iegādājas Patērētājs, tad garantija ir spēkā 24 mēnešus no preces iegādes datuma. Pārdevējs vai ražotājs var noteikt šo periodu garāku, norādot to darījuma apliecinošā dokumentā vai lietošanas instrukcijā. Patērētāju tiesības ir noteiktas PTAL .Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegts pirkuma čeks vai pavadzīme pavadzīme. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.

4.2.  Ja Preci iegādājas Juridiska persona (persona, kura iegādājas Preci nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad www.listespasaule.lv nosaka trīs mēnešus garantiju no preces iegādes datuma. Šis noteikums nesamazina ražotāja noteikto garantijas termiņu juridiskām personām.

4.3.  Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

5. Citi noteikumi

5.1. Katram interneta vietnē www.listespasaule.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.listespasaule.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

5.2.  Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.listespasaule.lv par dažāda veida aktualitātēm.

5.3.  SIA „TCS” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.listespasaule.lv lietošanas laikā.

5.4.  SIA „TCS”, konstatējot interneta vietnē www.listespasaule.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma gadījumā www.listespasaule.lv distances līgumu var atcelt , ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5.5.  Interneta vietnē www.listespasaule.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „TCS” īpašums.

5.6.  Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem,  vietne www.listespasaule.lv ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

5.7.  www.listespasaule.lv  informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.listespasaule.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

5.8.  Lietojot interneta vietni www.listespasaule.lv, piekrītat, ka SIA „TCS” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.listespasaule.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

5.8.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

5.8.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

5.8.3. www.listespasaule.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

5.8.4. IP adreses,

5.8.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.listespasaule.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.


5.9.  www.listespasaule.lv nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.listespasaule.lv lietotājs paliks anonīms.

5.10.  Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.listespasaule.lv, kļūst par SIA „TCS” īpašumu, kurus SIA „TCS” kā interneta vietnes www.listespasaule.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

5.11. Informējam, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.listespasaule.lv, esat piekritis, ka SIA „TCS” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.